Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: MEZİAN E-TİCARET VE REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

ADRES: Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi No: 3 Ağaoğlu My Office 212 Residence Kat 20 D. 333 Bağcılar / İstanbul

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI: GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ 620119 3183

TELEFON: 05526202222

Web sitesi: birgul.storeALICI

İsim / İsim, varsa Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU: Bu sözleşmenin konusu, 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Usul ve Esasların Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcının elektronik ortamda sipariş vermiş olduğu mal / hizmetlerin satıcının birgul.store nitelikleri ve satış fiyatı sözleşmede belirtilen web sitesinden satışı ve teslimi ile ilgilidir. Alıcı, satışa konu mal / hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. Konularda alıcının bilgilendirildiğini kabul eder. yanı sıra satışa konu mal / hizmet ve cayma hakkı ile ilgili tüm ön bilgiler ve alıcı bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit etmiş ve daha sonra alıcı mal / hizmet siparişini vermiştir. Birgul.store web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgiler ve fatura bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış olan bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından ............. tarihinde imzalanmış ve bir nüshası adrese postalanmıştır. Alıcının.MADDE 4-MAL / HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN UYGULAMA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal / hizmet, alıcının istediği ............ adresine teslim edilir.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE TESLİMAT İFASI: Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde belirli bir tutarın üzerindeki alışverişlerde teslimat bedelini satıcının ödemeye razı olduğunu beyan ederse, teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanacaktır. Stok mevcut ise ve mal bedeli satıcının hesabına geçtikten sonra en kısa sürede teslimat yapılacaktır. Satıcı, mal / hizmeti sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim edecek ve bu süre içinde yazılı bildirimde bulunarak 10 (on) gün daha uzatma hakkını saklı tutacaktır. Herhangi bir nedenle mal / hizmet bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmemesi durumunda satıcı mal / hizmeti teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konusu mal ve hizmetleri teslim almadan önce kontrol edecek ve kargo şirketinden ezik, kırık, hasarlı ve ayıplı ambalajı yırtılmış mal / hizmeti teslim almayacaktır. . Teslim edilen mal / hizmet, teslim edilen mal / hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu anlamına gelir. Teslimden sonra mal / hizmetin özenle korunması gerekmektedir. Alıcı, kredinin izinsiz veya hukuka aykırı kullanımı nedeniyle banka veya finans kuruluşunun satıcıya mal / hizmet bedelini ödeyememesi halinde, mal / hizmeti ve faturayı teslim aldıktan sonra üç (3) gün içinde satıcıya geri göndermek zorundadır. Kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle yetkisiz kişilerce kart. Mal / hizmetin tesliminden sonra alıcı, mal / hizmetin yeniden satışını engelleyecek bir ayıbın oluşmasına neden olmuşsa mal / hizmeti tazmin etmekle yükümlüdür. Her durumda nakliye masrafları ALICI'ya aittir.

 

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme konusu mal / hizmetlerin sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve sağlanmışsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal / hizmet, Alıcı'dan başka kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesi halinde Tedarikçi mal / hizmetin tesliminden sorumlu olmayacaktır. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal / hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal / hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı sebeplerle satıcı, sözleşme süresi dolmadan alıcıya aynı kalite ve fiyatta mal / hizmeti tedarik edebilir. Satıcı, mal / hizmetin uygulanamaz hale geldiğine inanırsa, sözleşmenin yerine getirilme süresi dolmadan alıcıyı bilgilendirecektir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan veya garanti belgesi olmadan satılan mal / hizmetlerden ayıplı veya hasarlı mal / hizmetler, garanti şartları dahilinde gerekli onarımlar için satıcıya gönderilebilir ve bu durumda teslimat giderleri alınır. satıcı tarafından karşılanır.MADDE 8- SÖZLEŞME KONUSU MALZEME / HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Mal / hizmet üzerinde verilen bilgilerde mal / hizmetin türü ve miktarı, miktarı, marka / modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli yer alır. birgul.store web sitesindeki tanıtım sayfası ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibi.MADDE 9- MAL / HİZMETİN NAKİT FİYATI: Mal / hizmetin peşin fiyatı, siparişi takiben müşteriye gönderilen ürün ile birlikte gönderilen faturaya dahildir.MADDE 10- VADELİ FİYAT: Mal / hizmetin satış fiyatından yapılan fiyata göre fiyatı, numune fatura ile birlikte gönderilen faturada ve müşteriye gönderilen üründe yer alır.MADDE 11-FAİZ: Faiz, her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen orandan ve hiçbir şekilde% 30'dan fazla olamaz. Alıcı, çalıştığı bankaya karşı 13. madde hükmüne göre sorumludur.MADDE 12- Peşin ÖDEME TUTARI: Mal / hizmetin peşin ödeme tutarı, numune fatura ve sipariş sonucunda postalanan ürün ile birlikte müşteriye gönderilen faturada yer alır.

 

MADDE 13- ÖDEME PLANI: Alıcının kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit şekli geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kartı çıkaran banka arasında imzalanan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartının ödeme tarihi banka ile alıcı arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal / hizmeti kendisine veya sözleşmede belirtilen kişi / kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için satıcının 15 inci madde hükümleri dahilinde aynı süre içerisinde e-posta ile bilgilendirilmesi ve birgul.store web sitesinde yayınlanan ön bilgiler doğrultusunda bir bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve paket ve içeriği deneme sırasında zarar görmemeli ve yeniden satılmaya uygun olmalıdır. Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal veya hizmete ilişkin faturanın iade edilmesi zorunludur. Cayma bildiriminin alınmasını takip eden 7 gün içinde mal / hizmet Alıcı'ya iade edilir ve 20 (yirmi) gün içinde mal / hizmet teslim alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal / hizmetin teslimat ve kargo ücretleri Alıcı'ya aittir.MADDE 15- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL / HİZMETLER: Kalite yönünden iade edilemeyen ürün / hizmetler, hızla zarar gören ve son kullanma tarihi geçen mal / hizmetler, tek kullanımlık mal / hizmetler, yapabilecek her türlü yazılım ve programlardır. kopyalanabilir. Ayrıca DVD, DIVX, VCD, CD, MD, video kasetleri, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, bant vb.) Gibi her türlü yazılım ve programlarda cayma hakkını kullanabilmek amacıyla ve kozmetik malzemelerde mal / hizmetin orijinal ambalajı açılmamalı, zarar görmemeli ve kullanılmamış olmalıdır.MADDE 16- VARSAYILAN DURUM VE YASAL SONUÇLARI: Alıcı, sahip olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde, Alıcı'nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. kart ile ilgili olarak yapılmıştır. Bu durumda banka, hukuki yollara başvurabilir, Alıcı'dan yapılan masrafların bedelini ve vekilini talep edebilir ve Alıcı'nın borçlarından kaynaklanan her türlü temerrüde düşmesi halinde Alıcı, Satıcı'nın ödemesinin gecikmesi nedeniyle zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. borç.MADDE 17- YETKİLİ MAHKEME: Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Tahkim Görevleri, bu bedelin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.SATICI:

ALICI:

İsim ve İsim: ......

Tarih: ......